Pravilnik o zasebnosti

www.Mylan.si (v nadaljevanju „spletna stran“) upravlja [MYLAN d.o.o, ki ima sedež v Ljubljani, Slovenija, davčna številka SI20949111] (v nadaljevanju „Družba“). Družba je zavezana k varovanju in spoštovanju vaše zasebnosti. Ta dokument predstavlja njen pravilnik o zasebnosti. Če ste mnenja, da Družba ne ravna v skladu s tem dokumentom, nas nemudoma kontaktirajte preko e-pošte na [mylan.slovenija @mylan.com], da bomo skušali odpraviti vaše pomisleke.

Ta pravilnik o zasebnosti določa temelj na podlagi katerega Družba obdeluje vse osebne podatke, ki jih je zbrala od vas oz. osebne podatke, katere ste Družbi posredovali vi. Da bi razumeli naše poglede in prakse, ki zadevajo vaše osebne podatke ter način ravnanja z njimi, vas naprošamo, da natančno preberete naslednje besedilo. Z vstopom in uporabo te spletne strani sprejemate pravilnik o zasebnosti in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uradni list Republike Slovenije št. 94/2007 z dne 16.10.2007 z dopolnitvami (v nadaljevanju „Zakon“) podajate soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov na način, kot določa ta pravilnik o zasebnosti.

V smislu Zakona je upravljalec osebnih podatkov [MYLAN d.o.o].

Ta pravilnik o zasebnosti je skladen z zakonodajo, ki se nanaša na varovanje osebnih podatkov.

Osebni podatki, kot informacije o določljivem posamezniku, imajo v tem pravilniku enak pomen kot osebni podatki, kot so definirani v Zakonu.

Katere informacije lahko zbiramo o vas?

O vas lahko zbiramo, shranjujemo in obdelujemo naslednje podatke:

 1. podrobnosti o vaših obiskih spletne strani vključno z, a ne omejeno na, prometne podatke, podatke o vaši lokaciji in druge komunikacijske podatke ter informacije o vašem računalniku;
 2. informacije, ki nam jih posredujete za namen naročil storitev Družbe, pošiljanje gradiva, prošnje za dodatne storitve in/ali prijave na delovno mesto (vključno z, a ne omejeno na, vaše ime, naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov);
 3. informacije, ki nam jih posredujete z izpolnitvijo katerihkoli drugih formularjev, ki se nahajajo na naši spletni strani oz. če nas kontaktirate preko podajanja komentarjev ali specifičnih zahtev (vključno z, a ne omejeno na, vaše ime, naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov). Ob vaši prijavi napake na spletni strani vas lahko Družba zaprosi za dodatne informacije;
 4. če kontaktirate Družbo, lahko le-ta to korespondenco shranjuje;
 5. Družba vas lahko tudi zaprosi za izpolnitev anket, ki jih uporablja za raziskovalne namene, pri čemer vam na takšno prošnjo ni potrebno odgovoriti.

IP naslovi in piškotki

Družba za namen sistemskega upravljanja zbira podatke o vašem računalniku, vključno z vašim IP naslovom, operacijskim sistemom in tipom brskalnika. Ti podatki predstavljajo zgolj statistične podatke o spletnem delovanju in vzorcih naših uporabnikov in na njihovi podlagi ni mogoče identificirati nobenega posameznika. Glede na to, da lahko katerakoli od teh informacij predstavlja osebni podatek, se le-ta uporablja izključno za namen upravljanja z našo spletno stranjo, ter, razen v primerih opisanih na spletni strani, ne bo razkrita za katerikoli drug namen.

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo spletne strani in s strinjanjem s tem pravilnikom o zasebnosti, soglašate s pogoji uporabe piškotkov, skladno s tem pravilnikom.

Spletna stran uporablja zgolj „začasne“ piškotke, ki se samodejno izbrišejo po koncu vsake seje uporabnika, ko ta zapre spletni brskalnik.

Družba uporablja piškotke za:

 • izboljšanje delovanja spletne strani
 • analizo uporabe spletne strani in vodenje statistike
 • upravljanje spletne strani.

V piškotkih se ne zbirajo nobeni osebni ali drugi podatki o uporabniku, na podlagi katerih bi ga bilo moč identificirali.

Za kakšen namen uporabljamo vaše osebne podatke

Družba uporablja vaše osebne podatke za naslednje namene:

 1. za upravljanje s spletno stranjo;
 2. za statistične namene zaradi izboljšanja te spletne strani;
 3. za posredovanje informacij, ki jih od Družbe zahtevate ali za katere Družba meni, da vas zanimajo, če ste se predhodno strinjali, da vas bo v ta namen kontaktirala;
 4. za obravnavo vprašanj in/ali vlog, ki jih Družbi posredujete preko spletnih obrazcev, dostopnih na naši spletni strani;
 5. zaradi zagotavljanja, da je vsebina spletne strani predstavljena na najbolj učinkovit način za vas in vaš računalnik;
 6. zaradi izpolnitve naših pogodbenih obveznosti do vas;
 7. da vam omogočimo sodelovanje v naših interaktivnih storitvah, če se zanje odločite;
 8. za obveščanje o spremembah naših storitev.

Kako dolgo lahko obdelujemo vaše osebne podatke

Z vašimi osebnimi podatki lahko upravljamo za obdobje do dveh let

Razkritja

Družba ne bo prodala, sodelovala pri prenosu ali dajala v najem informacij zbranih na tej spletni strani, razen kot je to določeno v nadaljevanju. V skladu z določbami Zakona lahko vaše osebne informacije razkrijemo katerikoli članici naše skupine, tj. našim hčerinskim družbam ali podružnicam, krovni družbi ali katerikoli njeni hčerinski družbi ali podružnici na podlagi z njimi sklenjene pisne pogodbe o obdelavi, skladno z Zakonom.

Družba lahko razkrije vaše osebne informacije tretjim osebam:

 1. če Družba prodaja ali kupuje katerokoli podjetje ali premoženje, lahko razkrije vaše osebne podatke potencialnemu prodajalcu ali kupcu tega podjetja ali premoženja;
 2. če Družbo ali njeno celotno premoženje pridobi tretja oseba, predstavljajo eno od prenesenih sredstev tudi osebni podatki njenih strank;
 3. v obsegu, kot to določajo pravila kateregakoli organa ali borze na kateri kotirajo delnice Družbe ali katerekoli članice njene skupine oz. se z njimi trguje;
 4. če je Družba dolžna razkriti ali deliti vaše osebne podatke, da bi izpolnila katerokoli pravno obveznost, ali da bi dosegla spoštovanje svojih pravil in pogojev uporabe in drugih dogovorov; ali da bi zaščitila pravice, lastnino ali varnost sebe, svojih strank in drugih; to vključuje tudi izmenjavo informacij z drugimi podjetji in organizacijami za namene preprečevanja goljufij in zmanjšanja kreditnega tveganja.

Z vstopom in uporabo te spletne strani podajate vaše soglasje k zgoraj določenim pogojem.

Varovanje vaših osebnih podatkov

Zavezani smo k zagotavljanju varovanja vaših osebnih podatkov. Prenos informacij preko interneta pa na žalost, ni povsem varen. Kljub temu, da Družba popolne varnosti vaših osebnih podatkov, posredovanih na našo spletno stran, ne more zagotoviti, bo po svojih najboljših močeh skrbela za varnost vaših osebnih podatkov; vsak prenos osebnih podatkov se opravlja na vašo lastno odgovornost. Od prejema vaših osebnih podatkov dalje si bo Družba prizadevala uporabljati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega vstopa ali nezakonito obdelavo teh podatkov in za varovanje pred njihovim naključnim ali nepooblaščenim uničenjem, naključno izgubo, prirejanjem ali nepooblaščenim razkrivanjem ter dostopanjem, Družba pa si bo tudi sicer prizadevala za varovanje teh podatkov.

Mednarodni iznos podatkov

Podatki, ki jih Družba pridobi od vas, se lahko prenesejo in shranjujejo na lokacije izven Evropskega ekonomskega prostora („EEA“), v države, ki skladno z Zakonom zagotavljajo ustrezno stopnjo varovanja osebnih podatkov. Prav tako lahko podatke obdeluje osebje, ki deluje izven EEA, ki je zaposleno pri Družbi oz. kateremu od njenih dobaviteljev. Če država ne zagotovi zadostne stopnje varnosti osebnih podatkov, se lahko prenos uporabnikovih osebnih podatkov opravi kljub temu, če:

 • je tako določeno z drugim zakonom ali obvezujočo mednarodno pogodbo;
 • če je k prenosu dal pisno soglasje uporabnik, pri čemer se zaveda posledic takega prenosa;
 • je prenos nujen za izpolnitev pogodbe med uporabnikom in Družbo oz. drugo pravno osebo;
 • je prenos nujen za sklenitev ali izpolnitev pogodbe v korist uporabnika;
 • je prenos nujen za zagotovitev varnosti pred življenjsko ali telesno ogrožujočo nevarnostjo;
 • se prenos nanaša na podatke, ki so javno dostopni;
 • če Družba ali druga pravna oseba zagotovi zadostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov ter se s pogodbo ali s splošnimi pogoji poslovanja zaveže k možnosti njihove izpolnitve ali varovanja.

S posredovanjem vaših osebnih podatkov izrecno potrjujete strinjanje s takšnim prenosom, shranjevanjem ali obdelavo. Družba bo sprejela vse razumno potrebne ukrepe, da bi zagotovila ravnanje z vašimi podatki na varen način ter skladno s to politiko zasebnosti in zadevno področno zakonodajo.

Spremembe te politike

Ta pravilnik o zasebnosti lahko občasno posodabljamo na način, da na naši spletni strani objavimo novo verzijo. Pravilnik o zasebnosti je bil nazadnje posodobljen julija 2014.

Zahteve za posredovanje informacij in za spremembe

Za prepis podatkov, ki jih hranimo o vas lahko zaprosite kadarkoli. Posredovanja teh podatkov trenutno ne zaračunavamo, vendar si pridržujemo pravico zaračunati pavšalni znesek, ki ne bo presegel zneska 6,35€. Imate pravico do dostopa do lastnih podatkov, prav tako pa bomo morebitne nepravilnosti v vaših podatkih na vašo željo popravili in posodobili.

Spletne strani tretjih oseb

Občasno vam lahko v vednost posredujemo tudi povezave do spletnih strani drugih organizacij. Glede na to, da nad vsebino teh spletnih strani nimamo nadzora ne sprejemamo nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali škodo, ki bi bila posledica vaše uporabe teh spletnih strani.

Kontakt

Če imate kakršnokoli vprašanje, ki zadeva vaše osebne podatke ali vprašanja glede naše uporabe teh podatkov, prosim kontaktirajte [mylan.slovenija@mylan.com] in vašo e-pošto bomo posredovali ustrezni osebi znotraj našega osebja.

Zadnja posodobitev  9.9.2015