Podobna biološka zdravila

Podobna biološka zdravila

Izboljšanje dostopnosti do zdravil

Stabilnost zdravstvenih sistemov postaja vse večji izziv tako v Sloveniji kot po svetu. Staranje prebivalstva, večja obolevnost za kroničnimi boleznimi in podaljšanje življenjske dobe prebivalstva povečujejo stroške namenjene zdravstenemu varstvu. Zagotavljanje kvalitetnih in celovitih zdravstvenih storitev po vsem svetu še dodatno otežuje neenakopravnost pri dostopu do zdravil, zlasti v denarno podhranjenih regijah v razvoju.

Reševanje izzivov

Za globalno zagotavljanje kvalitetnih in celovitih zdravstvenih storitev so potrebni novi, sveži pristopi. Zato so inovacije v zdravstvu ključnega pomena za zagotavljanje otipljivih in celovitih rešitev za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenih sistemov.

Podobna biološka zdravila so biološka zdravila, ki so zelo podobna in klinično enakovredna originalnim biološkim zdravilom. So enako varna in izpolnjujejo enako visoke standarde kakovosti kot referenčna zdravila.

Dostopnost do zdravil

Zaradi znatno nižje cene so podobna biološka zdravila dostopnejša večjemu številu bolnikov, ki ta zdravila nujno potrebujejo. Podobna biološka zdravila zato predstavljajo pomemben prispevek pri zagotavljanju stabilnosti zdravstvenih sistemov in pozitivno vplivajo na zagotavljanje zdravstvene varnosti po vsem svetu.

Prihranki pri stroških zdravljenja so že vidni. Od uvedbe prvih podobnih bioloških zdravil v EU leta 2006, je bilo prihranjenih 1,5 milijarde evrov (Francija, Nemčija, Italija, Španija,Velika Britanija)1. Pričakovanja nadaljevanja tega trenda so velika. Samo v Veliki Britaniji pričakujejo, da bo NHS2 z uporabo podobnih bioloških zdravil privarčeval okoli 300 miljionov funtov. Ti prihranki bi omogočili nove zaposlitve približno 9000 medicinskih sester do leta 20213.

Od uvedbe podobnih bioloških zdravil v EU se je dostopnost do zdravil povečala. Za 44% se je povečala uporaba teh zdravil pri bolnikih z rakom in sladkorno boleznijo4.
EMA (Evropska agencija za zdravila) vsako leto odobri vse večje število podobnih bioloških zdravil, ker so visokokvalitetna, učinkovita in varna.
S prihodom visokokvalitenih, a cenejših, podobnih biološkh zdravil se je dostopnost zdravil za zdravljenje nekateri hudih in kroničnih bolezni močno povečala, ne glede na geografsko lokacijo ali bogastvo države.

Boljše zdravje za boljši svet

Potreba po podobnih bioloških zdravilih po svetu narašča. Podjetje Mylan se zavezuje, da bo priskrbelo podobna biološka zdravila za vse trge in že razvija 20 podobnih bioloških zdravil na različnih terapevtskih področjih.

Podjetje Mylan je globalna farmacevtska družba, zavezana k postavljanju novih standardov v zdravstvu. Prepričani smo, da si 7 milijard ljudi po vsem svetu zasluži visokokvaltetna zdravila po dostopnih cenah. Podjetje Mylan se zavezuje, da bo bolnikom pomagalo do zdravljenj, ki jih potrebujejo, ne glede na to ali se nahajajo v bolj razvitih delih sveta ali v regijah, kjer obstajajo ovire na poti do ustreznega zdravljenja, oskrbe in dostopa do zdravil.

Reference

1 Medicines for Europe country specific market access policies (2017).Dostopno na: https://www.medicinesforeurope.com/

2 National Health Service

3 Neto izračun plače (na podlagi Urada za državno statistiko (VB) povprečna letna plača medicinske sestre znaša 32.168 funtov)

4 Medicines for Europe Dostopno na: https://www.medicinesforeurope.com/

NON-2018-1264

Datum izdaje: November 2018

Zadnjič posodobljeno   2.11.2018